Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

DarkAndLonley
18:28
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
DarkAndLonley
18:28
2428 403d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
DarkAndLonley
18:28
2359 427f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
DarkAndLonley
18:28
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
DarkAndLonley
18:27
1138 5f96
Reposted fromirmelin irmelin viasmutnazupa smutnazupa
DarkAndLonley
18:27
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viasmutnazupa smutnazupa

May 08 2019

DarkAndLonley
14:10
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak

October 29 2017

DarkAndLonley
23:18
7269 c480
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin

January 13 2020

DarkAndLonley
18:28
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
DarkAndLonley
18:28
2428 403d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
DarkAndLonley
18:28
2359 427f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
DarkAndLonley
18:28
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
DarkAndLonley
18:27
1138 5f96
Reposted fromirmelin irmelin viasmutnazupa smutnazupa
DarkAndLonley
18:27
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viasmutnazupa smutnazupa

May 08 2019

DarkAndLonley
14:10
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak

January 13 2020

DarkAndLonley
18:28
2428 403d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
DarkAndLonley
18:28
2359 427f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
DarkAndLonley
18:28
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
DarkAndLonley
18:27
1138 5f96
Reposted fromirmelin irmelin viasmutnazupa smutnazupa
DarkAndLonley
18:27
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl