Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

DarkAndLonley
21:13
8426 0570
Reposted fromShini Shini viavstane vstane
DarkAndLonley
21:13
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viavstane vstane
DarkAndLonley
21:11
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja
DarkAndLonley
21:11
2101 177a 500
Paweł Paliński "Zapłacz, a ja cię ukoję, rzekła śmierć"
Reposted fromkartoNik kartoNik viakomplikacja komplikacja
DarkAndLonley
21:11
Jeszcze nigdy nie byłam tak bardzo nieszczęśliwa z tą całą moją miłością do Ciebie
Reposted frommesoute mesoute viakomplikacja komplikacja
DarkAndLonley
21:10
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee viakomplikacja komplikacja
DarkAndLonley
21:09
21:09
4502 9a56

catgifcentral:

Fuck whoever’s in this bag

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viairmelin irmelin
21:03
9483 6243
Reposted fromdivi divi
21:03
9481 5249
Reposted fromdivi divi
21:03
9463 43bb
Reposted fromdivi divi
21:02
9461 f2a6

oczysamobojcy-mojezycietoporazka:

O nie, bo jeszcze ataku dostanę.

Reposted fromdivi divi
21:01
9456 d751
Reposted fromdivi divi
DarkAndLonley
21:00
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viadivi divi
DarkAndLonley
20:59
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viadivi divi
DarkAndLonley
20:59
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viadivi divi
DarkAndLonley
20:58
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viairmelin irmelin
DarkAndLonley
20:57
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste. 
— Sarah Pinborough - "Co kryją jej oczy"
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin
DarkAndLonley
20:56
5293 d595
Reposted fromuniesienia uniesienia viairmelin irmelin
20:56
3420 9b20 500

jordydior:

Nicole Kidman wearing Rodarte and Elle Fanning wearing Gucci at the 2017 Cannes Film Festival.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl