Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

DarkAndLonley
20:37
DarkAndLonley
20:37
5146 de45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimchuckbasss imchuckbasss
DarkAndLonley
20:37
 
Reposted fromfandoms fandoms viaimchuckbasss imchuckbasss

March 01 2015

DarkAndLonley
18:43
    
GET TO KNOW ME MEME  · 5/6 Current TV Shows » Grey’s Anatomy (2005) - "Did you say it? ‘I love you. I don’t ever wanna live without you. You changed my life.’ Did you say it? Make a plan. Set a goal. Work toward it. But every now and then look around. Drink it in. ‘Cause this is it. It might all be gone tomorrow."
Reposted fromgreys-anatomy greys-anatomy
DarkAndLonley
18:43
    
Mark's moving on. Like, really. It’s— It’s— That’s— It’s great. It’s— That’s um, that’s perfect. It’s— It’s perfect.
Reposted fromgreys-anatomy greys-anatomy

February 20 2015

DarkAndLonley
06:51
8460 ee73
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viadzony dzony
DarkAndLonley
06:50
5193 d225 500
Manhattan
Reposted frometerycznie eterycznie viadzony dzony
DarkAndLonley
06:50
8511 8942
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viadzony dzony
06:48
1317 0ad1 500
Reposted fromerial erial viarock-sex-love rock-sex-love
DarkAndLonley
06:48
DarkAndLonley
06:48
DarkAndLonley
06:48
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimchuckbasss imchuckbasss
06:48
1189 7bf7
DarkAndLonley
06:48
DarkAndLonley
06:48

W Twoim niebyciu najgorsze nie jest to, że Ciebie nie ma, ani to że zasypiasz z kimś innym. Najtrudniejsza jest niewiedza, że nie wiem na co masz ochotę i co słychać w domu, co Ci się śniło i jak pachnie Ci dzisiaj powietrze, a przede wszystkim - niewiedza czy jesteś w tym wszystkim szczęśliwa.
— List do Ka., s. 78/126
Reposted from3n 3n viaimchuckbasss imchuckbasss
DarkAndLonley
06:48
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaimchuckbasss imchuckbasss
DarkAndLonley
06:48
2858 b4cb 500
Reposted fromMissTake MissTake viaimchuckbasss imchuckbasss

February 04 2015

DarkAndLonley
19:48
Załóżmy, że poznajesz dziewczynę, i zakochujesz się, a ona po chwili cię zostawia dla innego faceta. Zanim zaczniesz sobie zadawać pytania w rodzaju, czy ten facet jest bardziej opiekuńczy, męski, stanowczy, ma silniejszy charakter, bardziej potrafi ją opanować, zwróć uwagę na jedną rzecz - on zawsze zarabia więcej pieniędzy, niż ty. Ma również wyższą pozycję, więcej władzy, lepszy samochód, jest bardziej pewny siebie, ale to są tylko konsekwencje pieniędzy. I nie masz prawa mieć pretensji do tej dziewczyny. Gdy ty dostajesz propozycję lepiej płatnej pracy, też tylko udajesz przed samym sobą, że się zastanawiasz.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
DarkAndLonley
19:46
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko
DarkAndLonley
19:45
Wrocław MPK. 
Reposted fromstryjova stryjova vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl